Remember Fukushima, Tsjernobil, Harrisburg etc.

René van Lotringen
from €300 (135%)

Kernenergie, een doodlopende weg.

Van de provincies zijn alleen Zeeland en Noord-Brabant recent positief of positief geweest over kernenergie. Noord-Brabant stelde in het bestuursakkoord van 2020 (met LPF) dat kernenergie welkom is. Het addendum (2021, n.a.v. de nieuwe coalitie zonder LPF maar met PvdA, D66 en GroenLinks) op het Bestuursakkoord is minder stellig over kernenergie en verwijst naar de rijksbevoegdheid: "Kernenergie is een vraag voor de toekomst, en een discussie die in eerste instantie op landelijk niveau wordt gevoerd." Het zou goed zijn als het huidige college in Noord-Brabant kleur bekent. Voor de standpunten van alle provincies zie mijn blogs.

In de kerncentrale Borssele hebben zich in tussen 1973 en 2020 445 bedrijfsstoringen voorgedaan, dat zijn er bijna 10 per jaar. Regelmatig vielen daarbij belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit en zijn er terugkerende problemen geweest met de noodstroomvoorzieningen en de dieselaggregaten. Vaak blijft het niet bij één storing (een ongeluk zit in een klein hoekje), maar blijken bij de gevolgde noodprocedures nieuwe storingen op te treden. Mijn conclusie: niet alleen een ongeluk maar ook een kernramp zit in een klein hoekje. Zie mijn blogs voor een korte samenvatting.

Als zich in Borssele een kernramp à la Tsjernobyl voordoet en eenzelfde gebied moet worden ontruimd hebben we het over nagenoeg de hele provincie Zeeland, een stukje België ten zuiden van Sluis, Bergen op Zoom en een gedeelte van Zuid-Holland (Hellevoetsluis, Spijkenisse en Hoogvliet). In totaal hebben we het over bijna 624.000 mensen in ruim 283.000 huishoudens die permanent moeten worden geëvacueerd. Dat is tweemaal zoveel als rond Tsjernobyl na de kernramp van 1986. Zie mijn blogs voor de details en een kaartje.

Uit een kort onderzoekje (zie mijn blog: Zijn de Zeeuwen wel voor een nieuwe kerncentrale?) blijkt dat er geen enkel representatief onderzoek beschikbaar is waaruit zou blijken dat een meerderheid van de Zeeuwen voor een nieuwe kerncentrale is. Het maatschappelijk draagvlak, waarover de provincie Zeeland spreekt, is niet aangetoond. 

Als zich in Moerdijk (een mogelijk locatie voor een kerncentrale) een kernramp à la Tsjernobyl voordoet en eenzelfde gebied moet worden ontruimd hebben we het over grote delen van de provincies Noord-Branbant, Zuid-Holland en Utrecht en een stukje Gelderland. In totaal hebben we het over bijna 4,2 miljoen inwoners in bijna 2 miljoen huishoudens. Dat is 14 maal zoveel als rondom de kerncentrale Tsjernobyl in 1986. Steden als Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Dordrecht, Gorinchem, Utrecht, Gouda, Den Haag, Rotterdam en Delft moeten geheel of grotendeels geëvacueerd worden. Je kunt je voorstellen wat voor een chaos er ontstaat als 4,2 miljoen mensen moeten vertrekken. Door de evacuatie valt bovendien de economie van de Randstad nagenoeg stil.Zie mijn blogs voor een kaartje.

View all
14-09-2021 | 09:59
06-09-2021 | 21:03
05-09-2021 | 21:40
05-09-2021 | 09:45 Trots op mijn broer voor zijn inzet voor deze belangrijke zaak. We wonen zelf in Zeeland en zullen hem een vliegende start geven door support bij de start in Middelburg. gr. Ivonne
04-09-2021 | 12:56 Ik vind het goed dat er door deze fietstocht aandacht gevraagd wordt voor de risico's die het eventueel neerzetten van een nieuwe kerncentrale met zich meebrengt. En natuurlijk ook om speciaal deze fietser ( mijn broer) een hart onder de riem te steken. Veel sukses!
View all

Laatste dag: Moerdijk-Geertruidenberg-Waalwijk-Den Bosch

26-09-2021 | 20:10  Eerste foto: kolencentrale (Amercentrale) die voor 2030 moet sluiten. Tweede foto: Centrum Waalwijk Derde foto: Eindmanifestatie op De Parade in Den Bosch met gitarist. We kijken terug op een zeer geslaagde en leuke actie!
Read more