Stoppen Met Kernenergie

Rob Huibers
from €100 (364%)

Kernenergie is geen oplossing maar een probleem.

Je hoort de laatste tijd weer veel mooie verhalen over kernenergie. Het zou duurzaam, veilig, goedkoop en CO2-vrij zijn

Maar kernenergie is totaal niet duurzaam. Het produceert afval dat tienduizenden jaren giftig en radioactief blijft. De industrie wil het diep onder de grond begraven, maar het spul is zo agressief dat het gewoon weer tevoorschijn komt. Wat een achterhaald en beroerd idee is dat trouwens, afval begraven. Hadden we niet vijftig jaar geleden al ontdekt dat afval begraven de problemen alleen maar groter maakt? Heb je kinderen? Vraag ze eens wat ze van je zouden willen bewaren, als nalatenschap. Wedden dat atoomafval niet op hun lijstje staat?

Bovendien is uranium een eindige grondstof. Hij raakt vrij snel op. En de verhalen over nieuwe technieken als thorium en gesmolten zout zijn niet meer dan dat: verhalen.

Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatcrisis. Kernenergie is lang niet CO2-vrij, zoals vaak wordt beweerd. Bovendien  duurt het bouwen van nieuwe reactoren te lang om het klimaat te redden. In Finland en Frankrijk zijn reactoren al 16 jaar in aanbouw en in de VS zijn ze halverwege de bouw van twee reactoren van ellende gestopt.

Kernenergie is veel duurder dan andere energiebronnen. Terwijl wind- en zonne-energie Inmiddels interessante investeringen zijn geworden, heeft atoomstroom nog nooit winst opgeleverd. Kernenergie is een subsidievreter. Reactoren kunnen alleen worden worden gebouwd en gedraaid met grote hoeveelheden belastinggeld. Atoomstroom kost nu ongeveer drie keer zoveel om te maken dan duurzame stroom en dat verschil groeit gestaag.

Iedere kernreactor is een voortdurend gevaar voor zijn wijde omgeving. Denk je dat het niet zo'n vaart loopt? Wist je dat bijna een procent van alle kernreactoren is ontploft? Kijkt ook eens in je verzekeringspolissen. Er is geen schadeverzekering die de kosten van atoomincidenten dekt.

Die kosten zijn namelijk onvoorstelbaar hoog. Menselijk, ecologisch, economisch. In Oekraïne en Berlarus lijden nog altijd hele landstreken onder de besmetting van de bodem met het neergeslagen splijtingsafval dat  in 1986 neersloeg uit de ontplofte reactor in Tsjernobyl . Bewoners die eten en drinken van hun land dragen radioactief cesium-137 en ander radioactieve stoffen in hun lichaam. Hun gezondheid en die van hun kinderen wordt van binnenuit door de straling ondermijnd. Japan worstelt na meer dan elf jaar nog met de vier ontplofte reactoren van Fukushima. Die zijn zo radioactief dat niemand erbij kan om ze op te ruimen. Het land kan geen kant op met de enorme hoeveelheden koelwater uit de nog altijd hete rampreactoren en met de door radioactief afval vervuilde boden rond de centrale.

Tenslotte: volgens voorstanders zou de energietransitie zonder kernenergie niet mogelijk zijn. Ze blijven het maar herhalen: "met zon en wind alleen redden we het niet'. Trap er niet in! Er ligt al een hele rits wetenschappelijk rapporten die laten zien dat energietransitie heel goed kan met alleen duurzame technieken. Zelfs beter, sneller en goedkoper. Bijna alle benodigde technieken bestaan al of liggen binnen handbereik en investering die we moeten doen levert op allerlei terreinen winst op: economie, volksgezondheid, kennis, milieu.

 

 

 

View all
30-10-2021 | 15:19 Ik heb gedoneerd vanuit mijn diepe liefde voor deze aarde
29-09-2021 | 17:06 Omdat het belangrijk is om je tegen kernenergie te blijven verzetten en omdat ik zelf niet mee kan fietsen.
27-09-2021 | 19:34
27-09-2021 | 16:14
27-09-2021 | 14:49